Koi

Koi
As low as:
$39.95
Tattoo Design:
Koi

Tattoo Design Size:
Medium (8" x 8" or Smaller)

Tattoo Description:
I know that koi fish are known to swim upstream, but I felt the flow of this design was very organic, so I ran with it.

Tattoo Designer:
Tattoo Description:
I know that koi fish are known to swim upstream, but I felt the flow of this design was very organic, so I ran with it.

Keywords:

Want a Custom Tattoo Design? CLICK HERE
Koi
$7.95
gold koi
$17.95
Buddha Sleeve
$19.95
Fantasy Koi Fish
$5.95
Koi with Waves
$11.95